eu-flague

  • English
  • Polski

Uszczelnienia Wewnętrzne Przepustnic

Przepustnice są obecnie stosowane jako armatura zaporowa i regulacyjna w wielu aplikacjach wysokotemperaturowych.  Jednym z poważnych wyzwań dla tego rodzaju zastosowań jest wewnętrzne uszczelnienie dysku.

Konferencja naukowa Energas

Już od pięciu lat organizowane są konferencje naukowe Energas. Konferencje organizowane są pod patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.

W dniu 29 stycznia 2020r. w Hotelu Kocierz & SPA w Andrychowie odbyła się już piąta konferencja Energas.